7,00 € per unitat ADRIÀ ( De Poumerà )
7,00 € per unitat ÉRIKA ( De Biopoumerà )